การหา related content ง่ายๆ ด้วย Elasticsearch

หลังจากที่หลงทาง พยายามหา algorithm ต่างๆ ในการดึงข้อมูล article ที่คล้ายกับ article ที่เราต้องการเสียหลายวิธี (dismax, tags with boost parameter, aging deboost) ซึ่งก็ได้ผลมาในระดับหนึ่ง ปัญหาที่เกิดก็คือ การปรับแต่ง parameter…