หาข้อมูล social profile ID

social Profile ID มีไว้ใช้สำหรับการเรียกใช้บริการต่างๆ ของ social platform ผ่านทาง API แต่ละค่ายก็จะมีวิธีการต่างๆ กันไป จึงได้รวบรวมมาไว้ที่เดียวนี้ Facebook ไปที่ เกี่ยวกับ > ความโปร่งใส่ของเพจ https://www.facebook.com/business/help/2814101678867149 Instagram https://commentpicker.com/instagram-user-id.php…

Setup RKE2 cluster with cert-manager

หลังติดตั้ง RKE2 cluster ก็ได้ kubernetes node ขึ้นมาได้ง่ายๆ ทีนี้ปัญหามาอยู่ที่จะ host service โดยให้ cert-manager ทำการสร้าง certificate ผ่าน Letsencrypt ได้โดยอัตโนมัติ การติดตั้ง cert-manager ทำได้ผ่าน…

WordPress และ SSL termination ด้วย reverse proxy

เมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำการอัพเดต site นี้ให้เป็น version ล่าสุด (5.7.2) เพื่อป้องกันปัญหา security ที่อาจจะมีอยู่ แต่กลับทำให้ไม่สามารถเข้าหน้า admin ได้เลย โดยจะขึ้น error 403 (จากตัว wordpress) พร้อมทั้งข้อความดังนี้ Sorry,…

การหา related content ง่ายๆ ด้วย Elasticsearch

หลังจากที่หลงทาง พยายามหา algorithm ต่างๆ ในการดึงข้อมูล article ที่คล้ายกับ article ที่เราต้องการเสียหลายวิธี (dismax, tags with boost parameter, aging deboost) ซึ่งก็ได้ผลมาในระดับหนึ่ง ปัญหาที่เกิดก็คือ การปรับแต่ง parameter…