ความเชื่อแบบไทยๆ กับข้อห้ามตามวันต่างๆ

ความเชื่อเรื่อง………วันห้ามต่างๆของไทย

source: http://www.zone-it.com/stocks/data/13/134876.html

ความเชื่อ  คือ ความคิดหรือทิศทางความเห็นที่กลุ่มชนพึงมีไปในทางเดียวกัน สอดคล้องสัมพันธ์กัน หรือประมาณเข้าใจว่าน่าที่จะเป็นเฉกเช่นนั้น เป็นต้น ความเชื่อของคนเราไทยนั้นดังที่พอทราบได้ว่ามีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะรูปแบบของความเชื่อที่ถูกถ่ายเทมาแต่ครั้งอดีต ตกทอดมายังคนรุ่นต่อๆมา อาทิ ความเชื่อในเรื่องของวันห้าม คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของวันห้ามต่างๆดังมีปรากฏว่า

ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์
ห้ามเผาผีวันศุกร์
ห้ามโกนจุกวันอังคาร
ห้ามแต่งงานวันพุธ
วันพุธห้ามตัด
วันพฤหัสห้ามถอน

ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์……….เพราะเชื่อกันว่าวันเสาร์เป็นวันแรง ถ้าขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้แล้วจะทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุข

ห้ามเผาผีวันศุกร์………..เพราะเชื่อว่าวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ และความรื่นเริง หากเกิดการเผาผีขึ้นในวันนี้แล้วจะก่อให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นดังคำกล่าวที่ว่า ?เผาผีวันศุกร์ ให้ทุกข์แก่คนยัง?

ห้ามโกนจุกวันอังคาร………….เพราะเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันแข็ง หากโกนจุกในวันนี้แล้วอาจเกิดเรื่องร้ายแรง อาทิ อุบัติเหตุขึ้นกับผู้ถูกโกนจุกได้

ห้ามแต่งงานวันพุธ………….เพราะเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันที่ไม่มีความมั่นคง หากแต่งงานในวันพุธแล้วจะทำให้ชีวิตแต่งงานพบแต่อุปสรรค

วันพุธห้ามตัด…………เพราะเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันแห่งความเจริญงอกงาม จึงห้ามตัดสิ่งต่างๆในวันพุธ อาทิ การตัดต้นไม้ต่างๆ รวมทั้งร้านตัดผมก็ยังนิยมหยุดให้บริการในวันพุธ เป็นต้น

วันพฤหัสห้ามถอน…………เพราะเชื่อกันว่าวันพฤหัสเป็นวันแห่งความมั่งคั่ง ดังนั้นการถอดถอนต้นไม้ เสาเรือน หรือถอดถอนสิ่งสำคัญต่างๆจึงพึงงดในวันดังกล่าว

จริงหรือ ? ที่ห้ามตัดผมวันพุธ ห้ามโกนหัววันพฤหัสฯ

                    เรื่องของคนในยุคโลกาภิวัฒน์นี่ บางครั้งก็ได้รับการบอกเล่า และปฏิบัติกันมาผิด ๆ   ผมเองก็เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกัน ที่ว่า “วันพุธ ห้ามตัด พฤหัสฯ ห้ามโกน ศุกร์ ห้ามเผา”  แรก ๆ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไม ? ถึงห้าม ยิ่งเห็นร้านตัดผมหยุดวันพุธด้วยแล้ว ไปถามเขาว่า ทำไม ? ถึงหยุดวันพุธ ช่างตัดผมบอกว่า เห็นเขาหยุด ก็หยุดตาม ๆ กั

หลังจากที่ผมได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์แล้ว ถึงได้ความกระจ่างจากครูบาอาจารย์ ท่านว่า ที่เขากล่าวและยึดถือกันมานั้น ที่ผิดก็มี ที่ถูกก็มาก อันที่จริงแล้ว ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ระบบดวงดาว เมื่อเทียบกับวัน  และที่มีการบันทึกเอาไว้ เขาสอนกันว่า ” ห้ามเผาผีวันศุกร์ ห้ามโกนจุกวันอังคาร ห้ามแต่งงานวันพุธ “  อันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเรียนถามว่า ทำไม ? ถึงห้าม เขามีหลักการและเหตุผลอันใดหรือ ? ท่านก็ได้ชี้แจง ดังนี้

“ห้ามเผาผีวันศุกร์”  ท่านว่า “จะให้ทุกข์คนเป็น”  ทั้งนี้เนื่องจากดาวศุกร์นั้น เป็นดาวศุภเคราะห์   ที่ให้คุณในด้านโภคทรัพย์ และกิจกรรมบันเทิง รวมไปถึงความรักและการแต่งงาน ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานมงคล มากกว่างานเผาผี ที่เป็นงานอวมงคล ชื่อ “ศุกร์” ก็พ้องกับคำว่า “สุข” อย่างเห็นได้ชัด เมื่อรู้แล้ว ใครอยากจะ “เผาสุข” ก็เชิญนะครับ

“ห้ามโกนจุกวันอังคาร”  อันนี้คนในสมัยนี้ไม่รู้จักและเคยได้ยินกันแล้ว เพราะในสมัยโลกาภิวัฒน์นี่ ถ้าจะโกน ก็คงจะโกนหนวด โกนเครา โกนขนรักแร้ กันเท่านั้น คงไม่มีใครไว้จุก แล้วมาทำพิธีโกนอย่างในสมัยโบราณ แต่ถ้าใครเชื่อโบราณ แล้วเอามาดัดแปลงใช้ ก็จะเข้าทีดีมาก  เหตุที่ท่านห้าม เพราะว่าวันอังคาร หรือ ดาวอังคาร นั้น เป็นเจ้าแห่งอุบัติเหตุ ล้มตาย เสียเลือดเนื้อ เจ็บตัว มีเรื่องเล่าถึง “พระพิฆเณศวร์”  ที่มีเศียรเป็นช้าง ก็เพราะดันไปโกนจุกวันอังคารเข้า  กล่าวคือ ขณะที่พระอิศวรได้เชิญเหล่าทวยเทพ ทั้งชั้นผู้น้อยและผู้ใหญ่ มาทำพิธี “โสกันต์”  หรือ “โกนจุก” พระพิฆเณศวร์  ผู้เป็นโอรส  บังเอิญวันนั้น พระนารายณ์ ท่านกำลังบรรทมอย่างสุขสบาย จนลืมเวลา  เมื่อพระอิศวรตรัสให้เทพองค์หนึ่งไปตามองค์พระนารายณ์   ท่านคงจะงัวเงีย  หรืออารมณ์เสียที่ต้องถูกปลุกกลางคัน  ขณะกำลังฝันหวาน  ก็เลยพลั้งปากไปว่า “ไอ้ลูกหัวขาดนี่ยุ่งจริง”  เท่านั้นแหละครับ ด้วยอำนาจแห่งเทพผู้เป็นใหญ่ ศีรษะของพระพิฆเณศวร์ ก็หลุดกระเด็นหายไปเลย พระอิศวรให้พระวิษณุกรรมไปตามหาเท่าไร ก็ไม่พบ เลยตรัสว่า ให้ไปทางทิศเหนือ ถ้าพบใคร “นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก” ล่ะก็ ให้ไปตัดเอามา บังเอิญจริง ๆ ไม่มีใครนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเลย มีแต่ “ช้าง” ตัวหนึ่งเท่านั้น จึงจำต้องตัดเอามาใส่ให้พระพิฆเณศวร์แทน ท่านจึงได้มีเศียรเป็นช้างมาจนทุกวันนี้  และธรรมเนียม “ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก” ก็มาจากสาเหตุนี้ เช่นกัน

“ห้ามแต่งงานวันพุธ”  ห้าม “แต่ง” นะครับ  ไม่ใช่ “ห้ามตัด” อย่าจำสับสนล่ะ อันที่จริง เรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงดาวอีกน่ะแหละ กล่าวคือ ดาวพุธ เป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด จุดสังเกตบนโลก จึงทำให้ดาวพุธเดินเร็ว และเดินโลเลในจักรราศีมากที่สุด ดังนั้น  ใคร  “แต่งงานวันพุธ ” อาจจะเสี่ยงกับความโลเล ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โบราณเขาถึงห้ามแต่งงานในวันนี้ไงล่ะครับ

แล้วที่ “ห้ามโกนหัววันพฤหัสฯ” ล่ะ  มีความเป็นมาอย่างไร ?  เรื่องนี้หลายคนเชื่อมาก ๆ แม้กระทั่งพระ เณร (บางรูป) ก็ยังหลงเชื่อ ห้ามอะไรห้ามได้ แต่ห้ามความเชื่อนี่ อย่าห้ามเลยครับ เหตุที่ห้ามโกนหัว หรือ โกนอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นั้น  คงจะเป็นเพราะว่า ดาวพฤหัสบดี ในทางโหราศาสตร์นั้น เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นเทพแห่งความสำเร็จสมหวัง มีวาสนา ดังนั้น วันนี้เขาจึงไม่เห็นควรที่จะทำอะไรชนิดที่ หมดจด หมดเกลี้ยง โดยเฉพาะการโกนหัว ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญ ซึ่งยังอยู่ในโลกีย์อยู่ล่ะก็ ผมเห็นด้วย แต่ถ้าพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แล้ว ผมเห็นว่า วันนี้ควรเป็นวันที่น่าโกนหัวที่สุด ถ้าท่านเห็นว่าการบวชเป็นการตัดกิเลส  และละสิ่งที่เป็นโลกีย์ทั้งหลาย เว้นเสียแต่ว่าท่านจะเห็นการบวชเป็นอย่างอื่น ก็เอวัง ฯ ล่ะครับ

“ตำนานคติโบราณ”

ขึ้นบ้านวันเสาร์,เผาผีวันศุกร์,โกนจุกวันอังคาร… หลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจากผู้ใหญ่บางท่านถึงวันต้องห้ามเหล่านี้ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถตอบเราได้ว่า ทำไมถึงต้องห้ามวันเหล่านี้ทำการดังกล่าว บางครั้งท่านอาจจะตอบว่าเพราะโบราณท่านถือ แต่ทำไมถึงต้องถือเอาวันดังกล่าว ด้วยเหตุผลอันใดหรือ? บางข้ออาจจะมีเหตุและผลที่ยังพอหลงเหลืออยู่ว่าทำไม แต่วันต้องห้ามบางวันก็ไม่ทราบถึงเหตุผลดังกล่าว ยังไงก็ตามคติความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่โบราณ เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรือ?

ขึ้นบ้านวันเสาร์
เนื่องจากว่าวันเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์แล้วถือกันว่าเป็นวันแห่งโทษทุกข์ และดาวเสาร์ยังจัดเป็นดาวแห่งบาปเคราะห์อีกด้วยแต่การขึ้นบ้านใหม่ ต้องการความร่มเย็น ความสุขและความมั่นคงถาวร ความเจริญ ดังนั้นคนโบราณจึงห้ามมิให้ประกอบพิธีเกี่ยวกับการปลูกสร้าง บ้านเรือน เช่น การยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ เปิดป้ายอาคาร หรือแม้กระทั่งการย้ายเข้าสู่บ้านใหม่

เผาผีวันศุกร์
ตามคติโบราณท่านห้ามทำการฌาปนกิจศพกันในวันศุกร์ เพราะชื่อของวันศุกร์นั้น ไปคล้องจองกับคำว่า “สุข” ดังนั้นเมื่อเอาความสุขไปให้คนตาย เป็นการกระทำอันไม่เป็นมงคล ความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องตกมาถึงคนเป็นหรือผู้ที่ทำการดังกล่าว ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ดาวศุกร์เป็นดาวรื่นเริง บันเทิงใจ ดาวสังคม และความรัก ซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์ ความหม่นหมอง ดังนั้นคนโบราณจึงได้ห้ามการกระทำดังกล่าวเอาไว้และมีคำพูดที่ให้ท่องกันติดปากว่า “เผาผีวันศุกร์ ให้ทุกข์คนยัง”

โกนจุกวันอังคาร
วันอังคารนั้นถือว่าเป็นวันแรงวันหนึ่ง เพราะดาวอังคารคือดาวแห่งเทพเจ้าของสงคราม คนโบราณท่านว่าวันเจ้าแห่งสงครามนี้เหมาะแก่การออกรบหรืองานที่ต้องการความแข็งแกร่ง ความเด็ดขาดมากกว่า ไม่ควรใช้วันดังกล่าวเพื่อกระทำการที่เป็นมงคล หรือต้องการความร่มเย็น ความผาสุก และลาภผลต่างๆ เช่นการโกนจุก การขึ้นบ้านใหม่ พิธีมงคลสมรส เป็นต้น เพราะถ้าหากนำวันนี้ไปใช้แล้วก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกัน หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ เพราะดาวอังคารยังจัดเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุอีกด้วย

แต่งงานวันพุธ
ในทางโหราศาสตร์เราจะรู้ได้ว่า ดาวพุธเป็นดาวแห่งความแปรปรวน มักมีการโคจรที่ผิดปรกติอยู่เสมอ เดี๋ยวดีเดี๋ยวช้า เดี๋ยวเดินเร็ว แต่สักพักกลับเดินถอยหลัง ด้วยสาเหตุดังกล่าวคนโบราณจึงถือว่าดาวพุธเป็นดาวที่หาความแน่นอนและความมั่งคงไม่ได ้ จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้วันนี้เป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรส เพราะอาจจะทำให้คู่บ่าวสาวมีจิตใจที่โลเล ไม่มั่นคงกับคู่ครองของตนเอง ซึ่งจะนำพาไปสู่การนอกใจและหย่าร้างกันในที่สุด

พุธห้ามตัด, พฤหัสห้ามถอน
วันพุธห้ามตัดผม และตัดไม้ เพราะวันพุธเป็นวันแห่งการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการ ถือว่าถ้าตัดผมวันพุธจะทำให้ปัญญาทราม ส่วนวันพฤหัสนั้นเป็นวันครูเป็นวันที่นิยมเรียนวิชา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ดังนั้นไม่ควรถอน หรือโค่นทำลายสิ่งใดๆก็ตาม และในวันพฤหัสนี้ทางโบราณยังห้ามเรื่องการแต่งงานอีกด้วย เพราะวันนี้คือวันครู ดังนั้นไม่ควรกระทำการดังกล่าวในวันนี้เพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย ์

สงฆ์ 14, นารี 11
ความหมายคือ ท่านห้ามมิให้ทำการใดๆ ให้แก่พระสงฆ์ ในวันขึ้น 14 ค่ำ และแรม 14 ค่ำทั้งสิ้น เช่น การบวชนาค การอุปสมบท และการฉลองพระเป็นต้น เพราะถือกันว่าวันนั้นเป็นวันโกน พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องปลงผมในวันนั้น ถือเป็นการตัดราศีของพระท่าน จึงไม่ควรให้ท่านทำการมงคลใดๆ ส่วนนารี 11 โบราณท่านห้ามมิให้ทำการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศในวันขึ้น 11 ค่ำและวันแรม 11 ค่ำ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสมาคมสตรี เปิดโรงเรียนสตรี หรือเปิดหอพักสตรีก็ตาม

“เป็นความเชื่อโบราณ”
ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงความเชื่อโบราณซึ่งท่านถือเป็นคติสืบต่อกันมา จริงๆ แล้วความเชื่อเกี่ยวกับวันต้องห้ามของโบราณนั้นยังมีอยู่อีก แต่เป็นความเชื่อที่เรามักจะไม่เคย หรือเคยได้ยินมาบ้าง ไม่บ่อยเท่าวันต้องห้ามดังกล่าวเหล่านี้ เราซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบัน ยังคงไม่สามารถหาเหตุผลได้ถึงคติความเชื่อเหล่านี้ว่าทำไม คนโบราณถึงต้องกำหนดกะเกณฑ์วันทำการดังกล่าวว่าวันนี้ทำได้หรือไม่ได้ โดยใช้เหตุผลของท่าน อย่างไรก็ตามคนไทยกับความเชื่อในหลายๆ เรื่องก็ยังคงแยกกันไม่ขาดแม้แต่ในยุคปัจจุบันก็ตาม

One thought on “ความเชื่อแบบไทยๆ กับข้อห้ามตามวันต่างๆ

  1. ตรงจุดและเขียนได้ดี! ทำไมทุกคนอื่นไม่สามารถจะเป็นอย่างนี้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>