php strlen() with mbstring

mvc framework รุ่นใหม่ๆมักจะมีฟังก์ชันการทำ validate ตัวแปร ซึ่งหนึ่งในการ validate ที่มักกำหนดขึ้นมาจากการสร้าง model ก็คือ length ซึ่งภายในจะใช้ strlen() และทำให้เกิดปัญหากับเนื้อหาภาษาไทย Continue reading

เรียกน้ำย่อยกับ android

รู้จักกับ Android

android เป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา ที่ถูกสร้างโดยกลุ่ม OHA (Open Handset Alliance) ที่นำโดย google ปัจจุบันถือเป็น 1 ใน 3 แกนหลักของระบบปฏิบัติการมือถือในปัจจุบัน (Apple iOS, Google android และ Microsoft Windows Phone – BB กำลังอยู่ในช่วงดูใจ) จุดเด่นของ android คือ มีลักษณะที่เป็นระบบเปิดมากที่สุด ทำให้มีผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก และเป็นระบบปฏิบัติการ Smartphone ที่มีจำนวน Device มากที่สุดในขณะนี้ Continue reading

Extjs Store loader

เราไม่ควรใช้ autoLoad store เนื่องจากจะทำให้ store นั้นถูกโหลดอัตโนมัติตั้งแต่การเรียกใช้งาน

วิธีที่ดีกว่า คือ การ load() เมื่อ component ที่เรียกใช้ store นั้นถูกแสดงผล (เพิ่มลงไปใน container) โดยใช้โค้ดดังนี้

// เรียกใช้ใน component ที่มี store
	listeners: {
		added: function() {
			this.store.load();
		},
	},

การเพิ่ม logic นี้ลงไป จะช่วยให้เราไม่ต้องมี store request จำนวนมากในตอนเรียกใช้ app ครั้งแรก แต่มีผลข้างเคียงคือ store เดียว อาจมีการ load() ข้อมูลซ้ำหลายๆ ครั้ง หากมีการถูกเรียกใช้จาก component หลายๆ ตัว กรณีนี้ อาจแก้ไขได้โดยใช้โค้ดดังนี้

	listeners: {
		added: function() {
			if (this.store.count() == 0 && !this.store.isLoading)
				this.store.load();
		},
	},

ความเชื่อแบบไทยๆ กับข้อห้ามตามวันต่างๆ

ความเชื่อเรื่อง………วันห้ามต่างๆของไทย

source: http://www.zone-it.com/stocks/data/13/134876.html

ความเชื่อ  คือ ความคิดหรือทิศทางความเห็นที่กลุ่มชนพึงมีไปในทางเดียวกัน สอดคล้องสัมพันธ์กัน หรือประมาณเข้าใจว่าน่าที่จะเป็นเฉกเช่นนั้น เป็นต้น ความเชื่อของคนเราไทยนั้นดังที่พอทราบได้ว่ามีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะรูปแบบของความเชื่อที่ถูกถ่ายเทมาแต่ครั้งอดีต ตกทอดมายังคนรุ่นต่อๆมา อาทิ ความเชื่อในเรื่องของวันห้าม คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของวันห้ามต่างๆดังมีปรากฏว่า

ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์
ห้ามเผาผีวันศุกร์
ห้ามโกนจุกวันอังคาร
ห้ามแต่งงานวันพุธ
วันพุธห้ามตัด
วันพฤหัสห้ามถอน

ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์……….เพราะเชื่อกันว่าวันเสาร์เป็นวันแรง ถ้าขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้แล้วจะทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุข

ห้ามเผาผีวันศุกร์………..เพราะเชื่อว่าวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ และความรื่นเริง หากเกิดการเผาผีขึ้นในวันนี้แล้วจะก่อให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นดังคำกล่าวที่ว่า ?เผาผีวันศุกร์ ให้ทุกข์แก่คนยัง?

ห้ามโกนจุกวันอังคาร………….เพราะเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันแข็ง หากโกนจุกในวันนี้แล้วอาจเกิดเรื่องร้ายแรง อาทิ อุบัติเหตุขึ้นกับผู้ถูกโกนจุกได้

ห้ามแต่งงานวันพุธ………….เพราะเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันที่ไม่มีความมั่นคง หากแต่งงานในวันพุธแล้วจะทำให้ชีวิตแต่งงานพบแต่อุปสรรค

วันพุธห้ามตัด…………เพราะเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันแห่งความเจริญงอกงาม จึงห้ามตัดสิ่งต่างๆในวันพุธ อาทิ การตัดต้นไม้ต่างๆ รวมทั้งร้านตัดผมก็ยังนิยมหยุดให้บริการในวันพุธ เป็นต้น

วันพฤหัสห้ามถอน…………เพราะเชื่อกันว่าวันพฤหัสเป็นวันแห่งความมั่งคั่ง ดังนั้นการถอดถอนต้นไม้ เสาเรือน หรือถอดถอนสิ่งสำคัญต่างๆจึงพึงงดในวันดังกล่าว Continue reading